oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

Havenmeester gezocht

Het bestuur DWSV zoekt  4 havenmeesters die per toerbeurt de functie Havenmeester aan de Foppenhaven kunnen uitoefenen.

 

Na het overlijden van Joop Tettelaar, januari 2019, heeft Nel Romsom tijdelijk zijn werk overgenomen. Ze heeft te kennen gegeven na dit seizoen te willen stoppen.

Gedachte is dat met een team van vier man/vrouw de taken goed uitvoerbaar kunnen zijn.

We vinden het belangrijk met de nieuwe havenmeesters samen te bedenken hoe we een en ander kunnen gaan organiseren.

 

We zoeken mensen die het leuk vinden met ons mee te gaan denken/werken aan de Renovatie van de Foppenhaven zoals het visiedocument op 2034 aangeeft.

Maar natuurlijk ook pragmatisch de haven kunnen beheren.

 

De functie Havenmeester is onbezoldigd. Natuurlijk krijgt u een ontheffing om over het Foppenpolderpad met de auto te kunnen komen. We vinden het belangrijk dat de Havenmeester herkenbaar is voor ieder die in de haven is. Zo zorgen wij voor een blauw shirt en jack met de naam Havenmeester in witte letters.

Bereikbaar bent u met een telefoon of u bent aanwezig in de Haven.

Het kantoor van de Havenmeester zal voorlopig nog in het clubgebouw zijn.

Nauw overleg en afstemming heeft u met de voorzitter van de Havencommissie. De Havenmeester is ook lid van deze commissie.

De Havenmeester heeft een rechtstreeks aanspreekpunt bij een bestuurslid van de vereniging.

 

Informatie over de functie Havenmeester kunt u krijgen van Peter v.d. Heuvel, telefoon 06 53937832

Ook is een beschrijving van het takenpakket beschikbaar.

 

Doel is dat het team van vier Havenmeesters vanaf het seizoen 2020 in functie is.

Zoals gezegd met u willen we vorm geven aan de organisatie met 4 man/vrouw van deze functie.

 

Heeft u interesse?

Mail dan  voor 1 november 2019

Wij nodigen u daarna uit voor een gesprek.

 

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur DWSV 

 

 

Peter v.d. Heuvel en Adri Poot