oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

Vlaardinger Driesluizen beperkt opengesteld

Geplaatst op 28-08-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: gert

Vlaardinger Driesluizen beperkt opengesteld

Met ingang van woensdag 15 augustus worden de Vlaardinger Driesluizen bij wijze van proef beperkt opengesteld. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur kan er worden geschut.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, meld u zich dan aan bij de havendienst (brug/sluisbediening) van de gemeente Vlaardingen, tel.nr. (010) 248 4333.

Om verzilting van de Vlietlanden te voorkomen waren de Vlaardinger Driesluizen met ingang van 5 augustus volledig gestremd.

Door de weersomstandigheden van afgelopen week (enige neerslag) heeft Delfland het zilte water naar buiten kunnen malen met het gemaal. Hierdoor is het zoutgehalte inmiddels gedaald. Besloten is daarom, om bij wijze van pilot de sluis nu aaneengesloten enkele uren per dag open te stellen. Tijdens deze proefperiode is het voor een beperkt aantal eigenaren van recreatievaartuigen mogelijk om terug te keren naar de thuishaven of de haven juist te verlaten.

Delfland monitort tijdens deze pilot continu het zoutgehalte van het water. De meetresultaten kunnen aanleiding zijn tot verdere uitbreiding of juist tot beperking van het schutregime als dat vanwege de waterkwaliteit noodzakelijk is.    

Handhaving beperkt schutregime Parksluizen Rotterdam en Buitensluis Schiedam

Het beperkte schutregime dat sinds 5 augustus geldt voor de Parksluizen bij Rotterdam en de Buitensluis in Schiedam blijft gehandhaafd. De twee schutsluizen bij de Parksluizen en de Buitensluis in Schiedam worden vooralsnog alleen bij laagtij opengesteld. Dat biedt ieder etmaal twee perioden van circa 6 uur waarin schutten is toegestaan en de sluizen opengaan voor het vaarverkeer.

Maatregelen om verzilting tegen te gaan

Bij het schutten van schepen bij sluizen aan de Nieuwe Maas komt veel water met een hoog zoutgehalte het gebied van Delfland binnen. Onder normale omstandigheden wordt verzilting tegengegaan door het water door te spoelen met zoet water. Door de aanhoudende droogte en de verminderde aanvoer van zoet water is er daarvoor nu te weinig zoet water. Vandaar dat we deze schutbeperkingen hebben ingesteld. 

 

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,

 

 

Met vriendelijke groet / Kind regards,

R. (Ron) van Doorn

Havenmeester / PFSO

Havendienst Vlaardingen

nrood.nav.nor.[antispam].@vlaardingen.nl