oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

Wie is wie alleen voor leden

Functieoverzicht van de Delftse Watersportvereniging

In dit overzicht vindt u de namen en de telefoonnummers van de 
verschillende functionarissen van de Delftse Watersportvereniging.

 

Dagelijks bestuur Telefoonnummer e-mail
Adriaan Kornet voorzitter  015-2120269 rettizroov.[antispam].@dwsv.nl

Bram van der Spek

 

 

secretaris

Loevesteinplaats 7
2613 LE Delft

 015-2120785 siraterces.[antispam].@dwsv.nl
Jeroen Schellart penningmeester   06-43888456 trallehcs.neorej.[antispam].@dwsv.nl
 
Overige bestuursleden
Rob Alders interim lid 010-5290149 sredla.bor.[antispam].@dwsv.nl
Mario Damen lid 015-7611943 nemad.oiram.[antispam].@dwsv.nl
Albert Kokshoorn lid 0174-414228 nroohskok.trebla.[antispam].@dwsv.nl
Gert Kwakkel lid 06-54628522 lekkawk.treg.[antispam].@dwsv.nl
 
Havenmeester Maasland
Joop Tettelaar 010-5913445 retseemnevah.[antispam].@dwsv.nl
 
Lokatie Delft
Arend Nieboer

voorzitter loodscommissie

en intake nieuwe leden

06-13105579  4reobein.[antispam].@xs4all.nl
Jan Pool terreinbeheerder 015-2560582 loop.naj.[antispam].@dwsv.nl
Piet van Eeden terreinbeheerder 06-24810913
Aad Dijkshoorn lid loodscommissie 015-2148154 nroohskjid.daa.[antispam].@dwsv.nl
Piet van Puffelen lid loodscommissie
Cor Steentjes lid loodscommissie
Arend van de Bogaard lid loodscommissie
Rob van Marrewijk lid loodscommissie 015-2620244. 3691borh2f.[antispam].@hetnet.nl
Leo van Staalduinen lid terreincommissie
Maarten Witmaar lid loodscommissie 06-27573128 raamtiwm.[antispam].@gmail.com
Kees van Loenen lid loodscommissie 06-55975194 neneolnavseek.[antispam].@gmail.com
Gerard Schut lid loodscommissie
 
Lokatie Maasland
Peter van den Heuvel voorzitter commissie / intake

06 53937832

hdvp.[antispam].@dwsv.nl
Nel Tettelaar lid havencommissie 06-20711982 retseemnevah.[antispam].@dwsv.nl
Rob Alders lid havencommissie /intake nieuwe leden sredla.bor.[antispam].@dwsv.nl
Ron Eversteijn lid havencommissie 06-51405690 nor.[antispam].@eversteyn.nl
Henk Huisman lid havencommissie
Lou de Wit lid havencommissie 06-54392910 94tiwedl.[antispam].@gmail.com
Albert Kokshoorn lid havencommissie nroohskok.trebla.[antispam].@dwsv.nl
Joop Tettelaar Havenmeester / lid havencommssie retseemnevah.[antispam].@dwsv.nl
 
Clubgebouw
Wil Dijkshoorn beheerster nroohskjid.daa.[antispam].@dwsv.nl
 
Watersprieten
Gert Kwakkel voorzitter/algemene leiding Watersprieten lekkawk.treg.[antispam].@dwsv.nl
Leo van Uffelen secretaris Watersprieten
 
Ahoy clubblad
Niek Wondergem redacteur 06-46355426 eitcader.[antispam].@dwsv.nl
Jolijn Leeuwenburgh redacteur
Alice de Wit redigeur 06-36303293 0591tiw.[antispam].@ziggo.nl
Menno Kampman ICT adviseur
 
Wedstrijdcommissie
Joop Tettelaar lid 010-5913445 retseemnevah.[antispam].@dwsv.nl
Vacant
 
Kascommissie
Cees Kröse voorzitter 06-10778322 esork.c.[antispam].@wxs.nl
Jan Pool lid 015-2560582 loop.naj.[antispam].@dwsv.nl
Rien Offers reservelid
 
Sleutelbeheer
Jan Pool sleutelbeheerder Delft loop.naj.[antispam].@dwsv.nl
Karel Zuiderwijk sleutelbeheerder Maasland
 
Website
Rob Alders algemeen namens bestuur sredla.bor.[antispam].@dwsv.nl
Gert Kwakkel beheerder watersprieten 06-54628522 lekkawk.treg.[antispam].@dwsv.nl
Menno Kampman beheerder Ahoy en overall
 
Ereleden
Jan Delsman
Toon den Os

Havenrenovatie

commissie

Olav Noest

Voorzitter 06-15248421 eilloyfoog.[antispam].@gmail.com
Albert Kokshoorn Secretaris 0174-414228 nroohskok.trebla.[antispam].@dwsv.nl
Rob Alders sredla.bor.[antispam].@dwsv.nl
Pieter Boersma 06-50280202 amsreobdp.[antispam].@gmail.com
Ron Eversteyn 06-51405690 nor.[antispam].@eversteyn.nl
Henk Hensen 06 54994760 nesnehh.[antispam].@kabelfoon.nl
Peter van den Heuvel 06 53937832 hdvp.[antispam].@dwsv.nl
Gert Kwakkel 06*54628522 lekkawk.treg.[antispam].@dwsv.nl
Martin Mostert
Joop Tettelaar 010-5913445 retseemnevah.[antispam].@dwsv.nl
Nel Tettelaar 06-20711982 retseemnevah.[antispam].@dwsv.nl