oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

 

Meldpunt Toezicht van het Hoogheemraadschap van Delfland

 

Meldingen incidenten en klachten

Een dode vis? Een boot die te hard vaart? Eenillegale lozing op een sloot? Een verzakking in een kade? Wanneer u iets zietwaarvan u vermoedt, dat het de scheepvaart, de waterkering, de waterkwaliteitof het waterpeil in gevaar brengt of wanneer u een illegale handeling ofovertreding wilt doorgeven, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt vanDelfland:

 

Telefoon:(015) 270 18 88

E-mail:tnupdlem.[antispam].@hhdelfland.nl

 

Wiltu wanneer u via email uw melding doet:

 

·een omschrijving geven van de locatie en degeconstateerde situatie, eventueel aangevuld met foto's;

·bij voorkeur ook uw contactgegevensachterlaten, zodat Delfland nader contact met u kan opnemen.

 

Meldingenkunnen bijvoorbeeld gaan over:

 

·een sloot waar dode vissen in liggen die dewaterkwaliteit aantasten;

·een dijk die verzakt is of waar u water uitziet sijpelen;

·een plezierboot die te hard vaart;

·een afgebroken meerpaal of een obstakel onderwater;

·iemand die olie op het water loost.

 

Eenmedewerker bij het meldpunt neemt uw melding aan en zorgt ervoor dat deinformatie bij de juiste persoon, afdeling of instantie terecht komt. Bovendienzorgt de medewerker van het Meldpunt Toezicht ervoor dat u op de hoogte wordtgehouden van de afhandeling van uw melding wanneer u dit op prijs stelt.