oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

DWSV

Delftse Watersportvereniging

Lid worden

De Delftse Watersportvereniging is een actieve watersportvereniging.

In de statuten en het Huishoudelijk reglement (download) staan alle voorwaarden die aan een lidmaatschap zijn verbonden. Wanneer u lid wilt worden heeft u kennis genomen van de statuten en het Huishoudelijk reglement.

Om u juist te informeren over de mogelijkheden binnen de vereniging hanteren we een stappenplan:

 

  1. Aanmelding

Om lid te worden kunt u een mail sturen naar gnillats.[antispam].@dwsv.nl.

Belangrijk is aan te geven of u in Delft of in Maasland een stallingsplek zoekt.

 

Na uw aanmelding worden u een aantal documenten gestuurd:

  • Aanvraag lidmaatschap
  • Aanvraag stalling
  • Tarieven DWSV
  • Statuten en Huishoudelijk Reglement
  • Plattegrond haven
  • Vaarnetwerk Midden-Delfland – Westland

  2. Kennismakingsgesprek.

U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek als u het eens bent met de statuten en het Huishoudelijk reglement en bereid bent volgens deze regels aan het verenigingsleven binnen DWSV deel te nemen. Tijdens het gesprek maken wij u nader bekend met DWSV en kunnen de formulieren worden ingeleverd of verder ingevuld.

Neemt u het ingevulde de volgende zaken mee:

-aanvraagformulier voor het lidmaatschap

-het aanvraagformulier voor aanvraag ligplaats/stalling

-een foto van uzelf

-een foto van uw boot 

 

Inschrijfgeld, contributie en zomer- en winterstalling

Naast kosten voor contributie en eventueel zomer- en of winterstalling brengt de vereniging eenmalig een inschrijfgeld van € 200,- in rekening. De vereniging gebruikt dit geld  voor het onderhoud aan loodsen, clubhuizen, steigers en terreinen.  Voor het overzicht met tarieven klik hier (download). 

De hoogte van het stallingsgeld is afhankelijk van de steiger, de lengte en breedte van uw boot.

 

Borg voor tag

Voor de tag voor het bedienen van het toegangshek brengen wij een borgsom van € 50,- in rekening.

Deze wordt in de eerste factuur vermeld. Het maximum aantal tags per lid is twee.

Voor de tweede tag brengen we € 20 in rekening.

 

Zelfwerkzaamheid

Om de kosten laag te houden en communicatie onderling mogelijk te maken organiseert de vereniging werkavonden.  Met elkaar houden wij de haven en terreinen op orde door onder meer te verven, het onkruid te verwijderen, het groen te onderhouden en straatwerk uit te voeren.

Een volwassen lid wordt gevraagd om zich vier uur per jaar in te zetten voor de vereniging.

U bent zelf verantwoordelijk om aan deze verplichting te voldoen als u lid bent van de vereniging. 

Besluit tot lidmaatschap

Na ontvangst van het door u volledige ingevulde aanvraagformulier en het kennismakingsgesprek besluit het bestuur of u lid wordt van de vereniging.

Vanaf het moment van ontvangst van het aanvraagformulier tot lidmaatschap is de aanvrager aspirant-lid van de Delftse Watersportvereniging. Na betaling van de facturen bent u lid.

 

Inschrijfformulieren

 

 

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen door een bericht te sturen naar siraterces.[antispam].@dwsv.nl.