oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

impressie

kijk hier voor plaatjes en een filmpje

 

Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron:  Restauro Architecten

afbeelding3

Vragen en antwoorden nieuwe clubhuis Maasland

 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 6 november over het nieuwe clubgebouw zijn door de aanwezigen een aantal vragen gesteld. Onderstaand de gestelde vragen en gegeven antwoorden:

 

 1. Kan het gebouw in de winter open blijven?
  • Ja, dat kan. Om het gebouw permanent te verwarmen kost veel energie, er zal dus iets geregeld moeten worden dat het gebouw op verzoek wordt verwarmd. Er wordt nog over nagedacht wat hierin het beleid wordt. Wel wordt het gebouw in alle gevallen vorstvrij gehouden. Voor toegangsverlening wordt hetzelfde systeem gebruikt als in Delft.
 1. Kan het water aangesloten blijven in de winter?
  • Ja, dat kan binnen het gebouw. Watertappunten buiten het gebouw worden wel afgesloten om vorstschade te voorkomen.
 1. Hoe wordt verwarming en koeling geregeld?
  • Dit moet nog uitgewerkt worden maar zo energiezuinig als mogelijk. We hebben veel zonnepanelen op dak van de loods, wellicht in combinatie met een warmtepomp. Verder uit te werken in het bouwteam.
 1. Is gedacht aan airco?
  • Airco is niet noodzakelijk, blijkt uit berekeningen. Er is een dakoverstek om warmte buiten gebouw te houden en ramen en deuren kunnen tegen elkaar open. Airco is ook een grote energieverbruiker, dus liever niet, in bouwteam verder te bezien. 
 1. Wat is levensduur van thermisch behandeld hout?
  • Architect geeft aan dat dit 25 jaar minimaal is, zijn er dan slechte delen dan zijn deze eenvoudig te vervangen. Uiteraard moet DWSV rekening houden met onderhoudsbudget via de penningmeester.
 1. Hoe is met de brandwerendheid?
  • Het pand voldoet aan alle eisen, via de vergunningaanvraag kijkt de brandweer mee.
 1. Is het mogelijk in de natte ruimtes tegels te vervangen voor ander materiaal, zeker voor aandacht hygiëne en schoonmaak?
  • In het bouwteam wordt hier zeker op gelet, doelstelling is zo onderhoudsvrij als mogelijk te bouwen met oog voor lange levensduur van gekozen materialen, dus alles zorgvuldig afwegen.
 1. Zoninval in gebouw?
  • Middel berekeningen is bezien dat de zon niet vol in het gebouw schijnt, hier is het dakoverstek voor ontworpen. Uiteraard wel later op de dag als de zon laag staat maar dan is het wellicht juist wel weer fijn.
 1. Wordt er prefab gebouwd?
  • Dit ligt aan de werkwijze van de aannemer, belemmering voor de bouw is bereikbaarheid, dit moet wellicht over water en wordt in het bouwteam bezien.
 1. Samenstellen van een bouwteam?
  • Opzet is te werken met een bouwteam, we kiezen een aannemer die bij ons past vervolgens wordt over de prijs gepraat. In een bouwteam wordt de ontwikkeling van het gebouw tijdens de bouw bepaald en keuzes gemaakt, we zijn hierdoor flexibel.
 1. Begroot bedrag?
  • De Havenrenovatie Commissie (HRC) heeft aan het bestuur aangegeven dat prijzen sterk zijn gestegen en aannemers het erg druk hebben. Verzoek van HRC is bedrag van EUR 240K op te hogen naar EUR 280k. Of de EUR 280K voldoende is moet nog blijken. Op komende ALV doet bestuur voorstel voor ophoging naar EUR 280K maar ook dit bedrag blijft vooralsnog een schatting.
 1. Is in de begroting rekening gehouden met zelfwerkzaamheid?
  • In de begroting niet maar kan tijdens bouwteamoverleg aan de orde komen. Dit kost veel tijd en inzet van de leden maar drukt de prijs en geeft saamhorigheid, dus een goed voorstel.
 1. Is er een overzicht van de kosten?
  • Nee, dit is er niet. De begroting is op basis van kentallen die door de huidige markt onzeker zijn.
 1. Is de bouwaanvraag ingediend?
  • Ja, deze is begin november ingediend, hopelijk voor de kerst binnen.
 1. Is er nagedacht over onderhoud?
  • Ja, hier is over nagedacht, er zijn vele gedachtes over. In het bouwteam moet dit nader bezien worden in relatie tot materiaalkeuzes.                                                                                    
  • verdere vragen gestuurd kunnen worden naar egahrevo.etaner.[antispam].@dwsv.nl