oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

DWSV activiteiten en het corona virus

Geplaatst op 14-03-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

Nu het voorjaar aanbreekt staan er binnen DWSV veel activiteiten op de agenda waar leden samenkomen. Denk aan de hijsdagen, de ALV, cursussen en werkavonden. Normaal gesproken iets om naar uit te kijken, maar op dit moment is er met het coronavirus aanleiding om er nog eens kritisch naar te kijken.

 

Afgelopen week hebben we enerzijds gecommuniceerd over de voorbereiding van de hijsdagen en anderzijds over het uitstellen van de inspraakmiddag in de Foppenhaven. De mailing over de hijsdagen werd snel gevolgd door de beslissing van het bestuur om de bijeenkomst op 14 maart te cancelen.

 

Binnen het bestuur denken we ook na over de andere activiteiten binnen de vereniging. Op dit moment gelden de door de overheid afgekondigde maatregelen in verband met corona tot 1 april. We kunnen nu nog niet overzien of deze termijn verlengd wordt.

 

Het bestuur zal daarom alle activiteiten voor de komende periode tegen het licht houden. Per activiteit zal bekeken worden of deze door kan gaan en welke voorzorgsmaatregelen dan nodig zijn. We verwachten u binnen een termijn van twee weken verder te kunnen informeren.

 

Als bestuur zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens alle leden. Daarom sluiten we verdere annuleringen en beperkende maatregelen niet uit. Hierover krijgt u later bericht. Dit is helaas de situatie zoals deze nu ontstaan is.

 

De huidige opgelegde beperkingen en de onzekerheid die bestaat zijn vervelend voor alle leden. Nog vervelender is het voor mensen die nu met de ziekte te maken hebben en/of in een isolement zitten als gevolg van alle maatregelen. We willen daarom eenieder die op een of andere wijze door corona of de maatregelen wordt geraakt sterkte wensen in de komende tijd.

 

Zodra wij meer duidelijkheid kunnen geven over het al dan niet doorgaan van activiteiten laten we dit aan u weten.

 

Namens het bestuur van DWSV,

 

Renate Overhage

Voorzitter