oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

Nieuwe maatregelen n.a.v. het Corona virus

Geplaatst op 23-03-2020  -  Categorie: Algemeen

DWSV, 

Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet zijn in de strijd tegen het coronavirus nieuwe maatregelen afgekondigd. Onderdeel van deze maatregelen is onder andere een verbod tot 1 juni 2020 op elke vorm van bijeenkomst / samenkomst, waarbij er geen ondergrens is aan het aantal deelnemers. Daarnaast is er ook het dringende advies om alleen de woning te verlaten indien hier een noodzaak toe is. Helaas hebben de nieuwe maatregelen ook gevolgen voor DWSV.

 Binnen het bestuur hebben we bekeken wat dit concreet voor onze vereniging betekent. Daaruit is het volgende naar voren gekomen:

  • Tot 1 juni worden alle activiteiten die op de agenda stonden uitgesteld tot een moment dat dit weer op een verantwoorde wijze mogelijk en toegestaan is. Denk hierbij onder andere aan de hijsdagen, de ALV en de lessen van de Watersprieten.
  • De toegang tot de terreinen in Delft en Maasland is met onmiddellijke ingang voor leden afgesloten, om zo niet de mogelijkheid te bieden (onbedoeld) een bijeenkomst / samenkomst te laten ontstaan waarbij leden zich binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar bevinden.

 Deze maatregelen zijn zeer ingrijpend en heel vervelend. Binnen het bestuur is uitvoerig gekeken naar de opties om activiteiten nog enigszins mogelijk te maken, maar om de volgende redenen zien wij hier geen mogelijkheden toe:

  • De veiligheid van onze leden heeft onze hoogste prioriteit. Zoals ook op landelijk niveau geldt, is het binnen de vereniging zo dat ondanks de goede bedoelingen van velen, zo niet alle leden er risico’s ontstaan door aanwezigheid van meerdere mensen tegelijk op het terrein.
  • Het is voor de vereniging niet realistisch om de naleving van de aangescherpte regels te handhaven. Daarmee riskeren we, naast de veiligheid van onze leden, ook een boete tot 4.000 euro.

 Wij zorgen dat er, naast het toezicht dat middels de camera’s kan worden gehouden, vanuit de loodscommissie cq. havenmeesters regelmatig inspecties worden uitgevoerd op beide terreinen van de vereniging om te zien of alles nog in orde is. Daartoe zal een beperkt aantal mensen toegang hebben voor het uitvoeren van een inspectieronde over de terreinen.

 

Mocht er voor u een acute noodzaak bestaan om nog eenmalig naar uw boot te gaan dan verzoeken wij u contact op te nemen via bestuur@dwsv.nl.

Wij rekenen op uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregel. Daarnaast willen wij iedereen sterkte en vooral veel gezondheid toewensen en hopen dat we binnen afzienbare tijd weer plannen kunnen maken voor het hervatten van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

 Renate Overhage

Voorzitter DWSV