oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

Wie is wie

Functieoverzicht van de Delftse Watersportvereniging


In dit overzicht vindt u de namen en de telefoonnummers van de 
verschillende functionarissen van de Delftse Watersportvereniging.

De contactgegevens van de personen die hier niet vermeld staan, zijn alleen te zien voor ingelogde leden van DWSV.
<
Dagelijks bestuur Telefoonnummer e-mail

Renate Overhage 

voorzitter

06-11040798 rettizroov.[antispam].@dwsv.nl

 

Adri Poot

 

secretaris 

Postbus 3355

2601 DJ Delft

015-7111035
siraterces@dwsv.nl
Jeroen Schellart lid 06-43888456
 
Overige bestuursleden
Arend Nieboer  lid 06-13105579

reobein.dnera@dwsv.nl

Gert Kwakkel lid 06-54628522 lekkawk.treg@dwsv.nl
Daniel van Burk lid 06-10112065 krub.nav.leinad@dwsv.nl
Havenmeester Maasland
Nel Romsom

06-18184939

retseemnevah@dwsv.nl

 

 

Ahoy clubblad
Niek Wondergem redacteur details eitcader@dwsv.nl
Jolijn Leeuwenburgh redacteur

 

 

 

Loodscie. BWS

Havencie. FH

Watersprieten

Havenrenovatie FH

Arend Nieboer (VZ)

Peter v.d. Heuvel (VZ)

Gert Kwakkel (VZ)

Peter v.d. Heuvel

Arend v.d. Boogaard

 

Leo van Uffelen

Ron Eversteyn

Ben van der Windt

Lou de Wit

Oigen Blankert

 

Dick Doorn

Nel Romsom

Cas Eversteyn

Nel Romsom

Freek Huysman

Rob Alders

Jan Willem Huibregtsen

Cees de Winter

Henk de Lange

Henk Huisman

Harm Kwakkel

Pieter Boersma

Kees van Loenen

Ron Eversteyn

Clemens van Gemert

Gert Kwakkel

Job Bosma

Aad van Velzen

 

 

Leo van Staalduinen

Theo de Jonge

 

Maarten Witmaar

Henk van der Burg

Daan Vis

 

Gerard Schut

Dick Tommel

Martine Borsboom

 

Rob van Marrewijk

Cees de Winter

Ben Vis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreinbeheer:

Havenmeester:

 

 

Piet van Eden

 06-24810913

Nel Romson

retseemnevah@dwsv.nl

06-18184939

 

 

 

 

 

Terreinbeheer:

 

 

 

Peter v.d. Heuvel

 

Website:

Sleutelbeheer:

 Sleutelbeheer:

 

Gert Kwakkel

Ron Eversteyn

Ron Eversteyn

Valkinstructeurs

 

Jan van Broekhoven

 

Kantine:

 

Arja van Meekeren

 

Anna Schellart

 

Ron Eversteyn

Kascommissie 

Ria Vermeulen

 

Oigen Blankert

Rien Offers (VZ)

Roos Dijkstra

 

Joost van Rappard

Peter van den Heuvel

Fam. Haring

 

Karel Geelhoed (res)

Alice de Wit

 

 

Marian Huysman

 

 

Fam. Kraan

 

 

Rita Kornet

 

 

Marijke Alders

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSONEN BIJ DWSV per 14-1-2020
DAGELIJKS BESTUUR      
Voorzitter Renate Overhage 06-11040798 mail de voorzitter
Secretaris  Adri Poot 06-23222691
mail de secretaris
(correspondentieadres: Postbus 3355, 2601 DJ  Delft)
Penningmeester vacant ? mail de  penningmeester
(betalingen : ING rekening NL52INGB0000755878  t.n.v. Delftse Watersportvereniging)
OVERIGE BESTUURSLEDEN      
Bestuurslid Gert Kwakkel 06-54628522 lekkawk.treg.[antispam].@dwsv.nl 
Bestuurslid Arend Nieboer 015-2579833 reobein.dnera.[antispam].@dwsv.nl
Bestuurslid Daniel van Burk 06-10112065 krub.nav.leinad.[antispam].@dwsv.nl
Bestuurslid Jeroen Schellart 06-43888456 ?
LOKATIE DELFT      
Intake nieuwe leden Arend Nieboer   015-2579833 reobein.dnera.[antispam].@dwsv.nl
Aad Fransen 0654214353 nesnarf.daa.[antispam].@dwsv.nl
Loodscommissie / werkavonden Aad Fransen 0654214353 eicsdool.[antispam].@dwsv.nl
Sleutelbeheer Ron Eversteyn  06-51405690 reehebletuels.[antispam].@dwsv.nl
Terreinbeheer (brug / hek e.d.) Piet van Eeden 06-24810913
Stallingen Team stallingen gnillats.[antispam].@dwsv.nl
Clubgebouw  Delft Buitenwatersloot 346 2614GR  06-38634655
KANTINE DELFT      
Beheer enitnak.[antispam].@dwsv.nl
LOKATIE MAASLAND      
Havenmeester Jan van Broekhoven
Mieke van der Wenden
Vincent Willems
Wim Breederveld 06-18184939 retseemnevah.[antispam].@dwsv.nl
ondersteuning havenmeesters   Nel Romson
Intake nieuwe leden (1e) Peter van den Heuvel 06-53937832 levueh.ned.nav.retep.[antispam].@dwsv.nl
Loods- en terreinbeheer/werkavonden Peter van den Heuvel 06-53937832 levueh.ned.nav.retep.[antispam].@dwsv.nl
Stallingen Peter van den Heuvel 06-53937832 gnillats.[antispam].@dwsv.nl
Sleutelbeheer Ron Eversteyn  06-51405690 reehebletuels.[antispam].@dwsv.nl
WATERSPRIETEN      
Vertegenwoordiger namens bestuur / algemene leiding Gert Kwakkel 06-54628522 lekkawk.treg.[antispam].@dwsv.nl
Secretariaat Leo van Uffelen 010-5900065 / neteirpsretaw.[antispam].@dwsv.nl
06-15115620 
REDACTIE AHOY EN WEBSITE DWSV    (www.dwsv.nl)    
Namens bestuur??? Daniel van Burk 06-10112065  
Redactie Ahoy   ? ? eitcader.[antispam].@dwsv.nl
Website DWSV Gert Kwakkel 06-54628522 lekkawk.treg.[antispam].@dwsv.nl
PR en BEDRIJFSLEVEN      
Renate Overhage 06-11040798 egahrevo.etaner.[antispam].@dwsv.nl