oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

Werkzaamheden op de Delfse Schie.

Geplaatst op 21-09-2021  -  Categorie: Algemeen

Geachte vaarweg gebruiker,

Als betrokken vaarweg gebruiker willen wij u graag informeren over de werkzaamheden op de Delfse Schie.

 

In oktober 2021 start de provincie Zuid-Holland met groot onderhoud op 6 locaties langs de vaarweg Delftse Schie in Delft.

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de oevers die in slechte staat verkeren en het nautisch profiel wordt hersteld op locaties waar deze niet voldoet.

De Delftse Schie is een belangrijk onderdeel van de vaarwegroute tussen Den Haag en Rotterdam. Tijdens de werkzaamheden heeft scheepvaart doorgang.

 Planning:

Het groot onderhoud langs de Delftse Schie start half oktober 2021.

Daarna volgen de andere locaties (zie onderstaande kaart). Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juni 2022 klaar.

 

Aannemer Ploegam B.V. voert de werkzaamheden uit. Hieronder staat een overzicht van de locaties en verwachte planning:

 

  • Locatie 1: medio oktober tot eind oktober  (kom van delft)                               

                                Baggerwerkzaamheden vanaf het water

 

  • Locatie 2: eind oktober tot half (zwaaiplaats/Nieuwe haven)

                                Baggerwerkzaamheden vanaf het water

 

  • Locatie 3: medio oktober tot eind januari 2022  (oever tegen over loswal en kruithuisbrug)

                                Saneren en oeververvanging met een damwandconstructie

 

  • Locatie 4: eind januari tot en met mei 2022 (linkeroever tegen de kruithuisbrug)

                                Oeververvanging met een damwandconstructie

 

  • Locatie 5: april 2022 (nabij uitvaartcentrum/begraafplaats)

                                Oeververvanging met een damwandconstructie

 

  • Locatie 6: half november tot en met begin april 2022 (nabij uitvaartcentrum/begraafplaats)

                                Oeververvanging met een damwandconstructie

Wat merkt u als vaarweg gebruiker hiervan?

Locatie 1 betreft het baggeren van het vaarwegprofiel.                                                                                                              

Dit wordt met een kraanschip uitgevoerd.

Om het zwaaien en passeren toch mogelijk te maken moet er 20 min vooraf contact gelegd worden via VHF 10.

Dit kan ook via VHF 18 bij het aanmelden bij BC Leidschendam.

 

Locatie 2 betreft het baggeren van het vaarwegprofiel.                                                                                                                                                                                                            

Dit wordt met een kraanschip uitgevoerd.

Om het zwaaien en passeren toch mogelijk te maken moet er 20 min vooraf contact gelegd worden via VHF 10.

Dit kan ook via VHF 18 bij het aanmelden bij BC Leidschendam.

 

Voor locatie 3 vinden de werkzaamheden met name voor het beweegbare gedeelte plaats van de kruihuisbrug.                                                             

Onder doorvaart van het vaste gedeelte is mogelijk.  Net als bij locatie 1 en 2 moet er vooraf gemeld worden.

Er zal een scheepvaart coördinator aanwezig zijn om de scheepvaart in goede banen te leiden.

Direct naast de kruithuisbrug bevindt zich een roeivereniging.  Graag vragen wij aandacht van u door deze roeiers. Ze zijn kwetsbaar.

Op locatie 5 en 6  kan vrij worden gepasseerd, rekening houdend met snelheid en golfslag.

Uiteraard onderhouden we nauw contact met de roeiers gedurende de werkzaamheden.  Wij hopen op uw medewerking.

Voor inhoudelijke vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Francis Nauman,

Omgevingsmanager van Ploegam B.V. via 06 24 91 30 43 of via  sicnarf.[antispam].@deomgevingsmanager.nl .

Onveilige situaties kunt u direct melden via 070-4418000.

 Mocht u hierover of nog andere vragen hebben horen wij die graag.

 Alvast bedankt voor uw medewerking.  Samen houden we Zuid-Holland veilig en bereikbaar.

 Met vriendelijke groet, 

 Berend van Turennout

Vaarweg verkeersmanagement

Adviseur vaarwegen

Dienst Beheer Infrastructuur

 

Eenheid Advies Gebruik Assets

Provincie Zuid-Holland - Dienst Beheer Infrastructuur

  T +316 52586449

 M tuonnerut.b.[antispam].@pzh.nl

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

www.zuid-holland.nl/contact